0
0

بنده خانمی 25ساله هستم که یک خواهر و یک برادر با معلولیت ذهنی میباشم (کوچکتر ازخودم). مشاوره ژنتیک در زمان ازدواجم انجام دادم و خواهر و برادرم تست کاریوتایپ دادند و نرمال بود سپس به دستور دکتر بیرقی هردونفرشان تست پرادرویلی انجام دادند که آن هم نرمال بودند. نهایتا ایشان گفتند که باید whole exome sequencing انجام شود که بخاطر هزینه بالا انجام ندادیم . میخواستم از شما مشاوره بگیرم که آیا راه دیگری هست؟؟ (درضمن بنده به زودی قصد بارداری دارم) آیا می شود در زمان بارداری خوم مستقیما همین تست WES را روی نمونه CVS جنین انجام داد یا هرتست دیگری در زمان بارداری خودم مستقیمی روی جنین انجام شود؟؟

  • نوری asked 7 سال ago
  • آخرین ویرایش 7 سال ago
  • You must to post comments
0
0

خیر، متاسفانه غیر از WES راهی نیست؛ 

وقتی تشخیص و دلیلی برای معلولیت خواهر و برادرتان مطرح نباشد، دلیلی برای انجام  تست روی جنین نیست؛ ولی آزمایشات غربالگری که انجام بشود، برخی از انواع معلولیت ها بررسی خواهد شد.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.