0
0

من وشوهرم ازدواجمون فامیلیه(پسردایی ودخترعمه).دوتادختر داریم یکی ۸ساله ویکی ۲سال و۸ماه.شکر خدا دوتاییشون سالمند.سن من وشوهرم ۳۸ ؛خواستم بپرسم به لحاط زنتیکی اگه بخواهیم برای بارداری سوم اقدام کنیم چه ازمایشات واقداماتی باید انجام بدیم ؟واینکه اصلا به لحاط زنتیکی مجازبه بارداری سوم هستیم یاخیر ممنون

  • م.رجبی asked 7 سال ago
  • آخرین ویرایش 7 سال ago
  • You must to post comments
0
0

ازدواج فامیلی، ازدواج خوبی نیست، ولی شما با توجه به اینکه در خانواده مساله خاصی نداشتید و دو فرزند سالم دارید، نیاز به آزمایش خاصی ندارید ولی با توجه به سنتان حتما غربالگری را انجام بدهید.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.