0
0

من و شوهرم دخترعمو پسرعمو هستیم قبل از ازدواج مشاوره ژنتیک رفتیم و بعد از بررسی شجره نامه فامیلی به ما گفتن مشکلی ندارید. من الان یک پسر 8 ساله دارم که خدا رو شکر مشکلی ندارد.

آیا برای بارداری دوم نیاز به آزمایش ژنتیک ضرورتی دارد یا خیر؟

  • نازی سیاح asked 6 سال ago
  • آخرین ویرایش 6 سال ago
  • You must to post comments
0
0

ریسک تولد بچه بیمار در ازد.اج های فامیلی 2 برابر جمعیت عادی است و برای هر بارداری صدق می کند، ولی اگر در خانواده بیماری تکرار شونده ندارید، نیاز به آزمایش نیست.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.