0
0

با سلام به خواستگاری دختری رفته ام که بردار وی و پسر خاله اش عقب مانده ذهنی هستند. چقدر امکان دارد این دختر حامل و ناقل ژن معیوب باشد؟و آیا آزمایش ژنتیک میتواند پاسخ روشنی به این سوال بدهد؟

  • مروه asked 8 سال ago
  • آخرین ویرایش 8 سال ago
  • You must to post comments
0
0

احتمال ناقل بودن ایشان وجود دارد. 

بله لا آزمایش ژنتیک برادرشان و پس از مشخص شدن مشکل برادر، می توان از خانم هم آزمایش ناقلی گرفت.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.