0
0

باسلام.من ماه سوم بارداری هستم.و با شوهرم نسبت فامیلی ندارم.در خانواده من چند مورد معلولیت هست میخواستم بدونم احتمال اینکه فرزند منم اینطور باشه چقدره؟

پسر عمه م ذهنی خفیف و تا حدودی اعصاب و روانه که به گفته عمه در نوزادی با سر به زمین خورده.6تاعمو دارم که فرزنانشان سالم است نوه یکی از عموهایم پسر و مشکل حرکتی دارد.پسر دایی ام سندرم داون است سن بارداری مادرش بالای 40 سال بوده.دایی مادرم سه دختر و دو پسر دارد که یکی از پسرهایش نابیناست ازدواجشان فامیلی بوده و مادرم5 خاله دارد که هرکدام تعدادی فرزند دارند و دوتای از آنها دو پسر با معلولیت اعصاب و روان و ذهنی دارند .نوه هایشان همگی سالم میباشند

  • زینب asked 5 سال ago
  • آخرین ویرایش 4 سال ago
  • You must to post comments
0
0

تنها مورد قابل اهمیت پسران خاله مادر شما هستند که نیاز به بررسی در شما نیز هست.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.