0
0

من و همسرم دختر عمو و پسر عمو هستیم مادر همسرم بیماری ام اس و دیابت داره آیا ممکن که برای فرزند ما خطری داشته باشه؟

  • مهسا asked 5 سال ago
  • آخرین ویرایش 5 سال ago
  • You must to post comments
0
0

اين بيماري، بيماري مولتي فاکتريال است که ژنتيک يک جزء آن است. عوامل محيطي حتماً در آن دخيل است. اگر شرايط فراهم نباشد، بروز نمي کند.

  • You must to post comments
0
0

اين بيماري، بيماري مولتي فاکتريال است که ژنتيک يک جزء آن است. عوامل محيطي حتماً در آن دخيل است. اگر شرايط فراهم نباشد، بروز نمي کند.

  • You must to post comments
Showing 2 results
Your Answer

Please first to submit.