0
0

سلام دارای برادری با مشکل عقب ماندگی البته بخاطردستگاه انکی باتر چون زودرس بدنیا اومده بود وپس از ازدواج وازمایشات مربوطه فاقد اسپرم بود وخواهرم هم دارای یک بچه باسندروم داون، البته هرسه نفرازدواج غیرفامیلی کردیم ولی درخانواده پدری هرکسی ازدواج کرده البته باغریبه دارای حداقل یک فرزند مشکل دار هستند. حال خودمان قصدداریم که بچه دار شویم بنظره شما احتمال دارد ماهم فرزند مشکل دار بدنیا بیاوریم؟

  • نیما asked 8 سال ago
  • آخرین ویرایش 8 سال ago
  • You must to post comments
0
0

 

حتما نیاز به انجام مشاوره ژنتیک دارید.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.