0
0

من وخانواده ام دارای بیماری میوپاتی هستیم. آیا امکان دارد این بیماری به فرزندم منتقل شود؟برای داشتن فرزند سالم باید چکار کنم؟درضمن همسرم کاملا سالم هستندو بیماری را ندارند.

  • مهدیس asked 7 سال ago
  • آخرین ویرایش 7 سال ago
  • You must to post comments
0
0

در مرحله اول نیاز به تشخیص دقیق بیماری شما هست تا روش انتقال هم مشخص شود. 

میوپاتی انواع مختلف و در نتیجه روش های انتقال مختلف دارد.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.