0
0

من دختری هستم ک به علت بیماری نرمی استخوان(راشتیسم مقاوم به ویتامین دی ) پاهای پرانتزی داشتم ک با جراحی مشکل پاهای پراتتزی رفع شد این مشکل از پدرم به من و خواهرم منتقل شده. خاستگاری دارم ک دقیقا مشکل من را دارد یعنی پای پرانتزی و قد کوتاه ولی ایشون پدر و مادرشون سالم بودن فقط ازدواج فامیلی داشتن پدر و مادرشون  میخوام بدونم امکان ازدواج برای ما هست و آیا این مشکل ما قابل انتقال به بچه هایمان هست یا خیر  یا اگر آزمایش ژنتیک لازمه راهنمایی کنید

  • You must to post comments
0
0

راشتیسم مقاوم به ویتامین دی، بیماری غالب است و 50% منتقل می شود. ولی باید علت و بیماری آقا نیز مشخص شود تا بتوان دقیق تر نظر داد.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.