0
0

سلام من ۸ هفته باردارم باتوجه به احتمال ناقل بودن برای تشخیص بیماری هموفیلی آیا فقط بیماری در جنین قابل تشخیصه یا میزان و درصد خفیف و شدیدبیماری هم مشخص می شود؟ با تشکر

  • رویا asked 5 سال ago
  • آخرین ویرایش 5 سال ago
  • You must to post comments
0
0

اول خودتان یک آزمایش سطح فاکتور 8 و 9 انجام دهید، بر اساس آن تصمیم گیری می شود.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.