0
0

من خانمی 30 ساله هستم که دارای عارضه ژنتیکی چشمی به نام core  dystrophy    میباشم. پسر 20 ماهه ای دارم که در زمان بارداری 2 مرحله آزمایش غربالگری انجام دادم و مشکلی نداشتم، حال من نگران هستم که این عارضه از من به پشرم منتقل شده باشد؛ سوال من این است که اگر پسرم این عارضه را داشت در آزمایش غربالگری بارداری مشخص میشد ؟ یا خیر

  • آرزوآرزو asked 7 سال ago
  • آخرین ویرایش 7 سال ago
  • You must to post comments
0
0

آزمایشات غربالگری مربوط به بیماری های دیگری است و مشکلات  را در جنین بررسی  نمی کند، باید متخصص چشم در مورد پسرتون نظر بدهند.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.