0
0

من با دختر خانمی قصد ازدواج دارم.خواهرش مادرزادی فلج بدنیا اومد، ماباید چه ازمایشی انجام بدیم. قبل اینکه جدی بشه همه چی میتونیم ازمایشی انجام بدیم؟ ایا مشکلی پیش میاد ؟

  • ارسلان asked 7 سال ago
  • آخرین ویرایش 7 سال ago
  • You must to post comments
0
0

اول باید تشخیص خواهرشون قطعی بشه تا بتوان ریسک تکرار را در شما مشخص نماییم.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.