0
0

 

من و همسرم هیچ گونه نسبت فامیلی با هم نداریم

سری اول غربال گری هم رفتیم و احتمال سندرم داون رو ۱ به ۳۴۰۰ نشون داده

ولی در غربال گری دوم که میشه هفته ۱۸ احتمال سندرم داون رو ۱ به ۳۲۸نشون داده  وپرخطر

به نظرتون به ازمایش آمنیوسنتز برم

  • سکینه asked 5 سال ago
  • آخرین ویرایش 5 سال ago
  • You must to post comments
0
0

آزمایش و سونوگرافی غربالگری شرایط ویژه ای دارد که اگر رعایت نشود، امکان ایجاد اشکال در آزمایش است.

بهتر است آمنیوسنتز انجام شود.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.