0
0

باسلام خواهر شوهرم وبرادر شوهرم معلولیت دارند، که برادرشوهرم فوت شد مادرشوهروپدرشوهرم دختر خاله پسرخاله هستند ممکن هست بچه ی ماهم این مشکل روداشته باشه؟درضمن من وشوهرم فامیل نیستیم .

  • نسرین asked 4 سال ago
  • آخرین ویرایش 4 سال ago
  • You must to post comments
0
0

سابقه اختلال خانوادگی به نسل های بالاتر خیلی مهم است تا الگوی اختلال مشخص شود که غالب است یا مغلوب و بر اساس الگوی توارث می توان گفت که این اختلال در فرزند شما بروز خواهد داشت یا خیر.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.