0
0

با سلام 21 سال دارم شوهرم 26سال و فامیل نیستیم درحین بارداری تمام ازمایش غربالگری سالم بود. هفته 28سونو بهم گفت پشت رودهای بچه کیست وجود داره یکی کلیه ها کوچیک در هفته 34 زایمان زود رس داشتم نوزاد اترزی مری – رودهای پیچ خورده- داخل کلیه ها پر از کیست- ابهام جنسیت ولی نزدیک به پسر بود -از منقعد ادرار میکرد- ریه هایه نارس و عفونی ولی بدن سالم وصورت سالمی داشت که بعداز یک ماه فوت شد حالا من دیگه میتونم بچه بیارم یا نه؟

  • zahrash asked 7 سال ago
  • آخرین ویرایش 7 سال ago
  • You must to post comments
0
0

نیاز به مشاوره حضوری دارید، با تمام مدارک بیمارستانی بچه.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.