0
0

من خواستگاری دارم که این آقا مشکل کم شنوایی از 2 گوش دارد

خودش میگوید علت کم.شنوایم عفونت گوش بوده

طبق گفته خودش مادر و پدرش ازدواج فامیلی داشتن

از کجا مطمئن بشم که ای مشکل کم شنوایی مادرزادی است یا خیر؟؟

ازدواج.با همچین کسی چه خطراتی در آینده دارد ؟

 

  • شیلا asked 6 سال ago
  • آخرین ویرایش 6 سال ago
  • You must to post comments
0
0

در این مورد می توان آزمایش ژنتیک جهت اثبات عاما ارثی یا اکتسابی بودن کاهش شنوایی انجام داد ولی کاهش شنوایی الگوی توارث آن غالب است، یعنی ممکن است با وجود اینکه شما و آن آقا ارتباط فامیلی ندارد ، در فرزندتان بروز کند.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.