0
0

در خانواده همسر من، ایشون و برادرشون کم شنوا هستن که از نوجوانی آغاز شده و پدر و مادرشون غریبه هستن.

خواهر و برادر دیگرشون سالم هستن و خواهر زاده همسرم هم سالم میباشدو مشکل کم شنوایی در اقوام مادر و پدرشون نیست و همین دومورد بوده

فرزند اول ما 4 سال هست و تا الان خداروشکر سالم.

برای بارداری بعدی اقدام کنم احتمال کم شنوا شدن فرزندم چقدر میباشد و آیا راهی برای جلوگیری از کم شنوا بودن هست؟

من و همسرم نسبت فامیلی نداریم و در خانواده ما هم هیچ مشکلی نیست.

  • راضیه رضایی asked 4 سال ago
  • آخرین ویرایش 3 سال ago
  • You must to post comments
0
0

کم شنوایی همسرتان پایه ژنتیکی دارد و به این شکل که شما می فرمایید، الگوی اتوزوم غالب دارد، یعنی 50% از فرزندانتان مثل پدرشان خواهند بود و چون شروع در نوجوانی بوده است، نمی توان در مورد فرزندانتان نظر داد.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.