گروه خونی من و شوهرم O- و O+ هست . حال فرزندم (پسرم) گروه خونی b+ شده . ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

0
0

گروه خونی من و شوهرم O- و O+ هست . حال فرزندم (پسرم) گروه خونی b+ شده . چند درصد امکانش هست این اتفاق بیوفته . الان یک ماهه که زندگی نداریم . خواهش میکنم راهنمایی کنید . بیمارستان از من و پسر و همسرم تا  الان 2 بار خون گرفتند و می گویند جهت کشت و … و بررسی ولی بهمون هیچ جوابی نمیده . هیچ کس پاسخگو نیست . ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • هادی asked 7 سال ago
  • آخرین ویرایش 7 سال ago
  • You must to post comments
0
0

آزمايش خودتان و همسرتان و بچه را در آزمايشگاه بيرون چک کنيد. احتمالا اشتباه شده است.

  • You must to post comments
Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.