2010-08-04

روش های تشخیص پیش از تولد

به طور کلی شیوه های مختلفی برای تشخیص پیش از تولد بیماری های ارثی وجود دارد. ۲ روش اصلی مشخص کردن نقص های جنین قبل از تولد شامل تصویرسازی […]
2010-08-02

رژیم غذایى مادر در دوران باردارى

از اولین لحظه‏ اى که نطفه جنین تشکیل و باردارى آغاز مى ‏شود؛مسائل فراوانى بر روح و جسم جنین تأثیر مى‏ گذارد. وظیفه پدر و مادر […]
2010-08-02

آماده شدن برای بارداری

امروزه با دانش و تکنولوژی های جدید در دسترس مشخص شده است که نه فقط دوران بارداری مهم است بلکه دوران قبل ازحاملگی نیز مهم است […]
2010-07-21

ازدواج فامیلی

امروزه یکی از موارد معمول در مراجعه افراد برای مشاوره ژنتیک، ازدواج فامیلی یا ازدواج هم خونی است. اصطلاح هم خونی در علم ژنتیک به رابطه […]